Timelapse

Hoe de voorpagina’s van kranten steeds visueler werden

Binnen een minuut honderd jaar aan krantenvoorpagina’s aan je voorbij laten trekken? Het gebeurt in de onderstaande drie animaties waarvoor we hebben geput uit de gedigitaliseerde collecties van de Volkskrant, de Telegraaf en NRC Handelsblad die de KB beheert.


De Volkskrant (1919-1995)

De Telegraaf (1893-1994)

Algemeen Handelsblad (1828-1970) / NRC Handelsblad (1970-1994)


Deze timelapses tonen een ontwikkeling aan die iedereen kent, maar waarvan niemand realtime getuige is geweest: de opkomst van beeld in onze nieuwsvoorziening. KB-onderzoeksprogrammeur Willem Jan Faber maakte de animaties nadat hij en zijn digitale collecties-collega’s enthousiast waren geraakt door deze NY Times-video gemaakt door datakunstenaar Josh Begley.Zelf aan de slag met KB-data?

Voor wie zich afvraagt hoe we de animaties hebben gemaakt: dat hebben we gedaan door gebruik te maken van de gedigitaliseerde kranten uit onze collectie. (Meer informatie over deze bronnen vind je op: https://kb.nl/dataservices). Daarbij hebben we Python als programmeertaal gebruikt, alsmede de Python Imaging Library (PIL) https://python-pillow.org/. Om de losse beelden aan elkaar te kunnen knopen hebben we https://imagemagick.org/script/convert.php ingezet. Deze tools zijn allemaal opensource, dus mensen die een beetje tech savvy zijn, kunnen op deze manier ook zelf aan de slag met de gedigitaliseerde collecties van de KB.

Mogelijke KB-bronnen

Uit welk KB-bronnenmateriaal materiaal kan worden geput? Dat kan onder meer uit de gedigitaliseerde kranten-, tijdschriften en boekencollecties die de KB beschikbaar stelt via www.delpher.nl en www.dbnl.org. Daarbij heeft de KB een speciale dienst voor mensen die met de KB-data aan de slag willen: Dataservices. Een groot deel van onze gedigitaliseerde collectie is namelijk auteursrechtelijk beschermd en mag alleen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden, bijvoorbeeld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Onze open data-collecties kunnen daarentegen door iedereen gebruikt worden. Meer informatie: https://kb.nl/dataservices. Om voorbeelden te zien van wat onderzoekers doen met de KB-collecties, kan het KB Lab worden bezocht via: https://lab.kb.nl/.